Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම් උපලේඛනගත රජයේ නිලධාරීන්ගේ හා ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ (අධිකරණ) සේවාවේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අත්හිටවීම

උපලේඛනගත රජයේ නිලධාරීන්ගේ හා ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ (අධිකරණ) සේවාවේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අත්හිටවීම

උපලේඛනගත රජයේ නිලධාරීන්ගේ හා ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ (අධිකරණ) සේවාවේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අත්හිටවීම